Tekstas apie nieką

Kultūra

Šis tekstas apie nieką, Kodėl jis apie nieką? Todėl, kad reikia rašyti apie nieką. Kodėl reikia rašyti apie nieką? Todėl, kad nereikia rašyti apie kažką. Reikia rašyti apie nieką, todėl, kad „niekas“ yra geriausia leistina tema. Leistina? O tai ar rašyti apie ką nors uždrausta? Teoriškai kaip ir neuždrausta, tačiau rašyti apie kažką yra visiškai nereikalinga ir netikslinga, todėl tenka rašyti tiesiog apie nieką. Kam tas niekas, kokia iš to prasmė? Tai jau per daug filosofiškas klausimas, kuriam lukštenti nėra skirtas šis tekstas, kadangi šis tekstas yra tiesiog apie nieką.

Vištų ažiotažas

Tvarte pasklidus gandams, kad kaimo gaidys paturėjo meilės romaną su viena višta, kilo didžiausias vištų ažiotažas. Visos vištos ėmė šokinėti, kudakuoti ir ieškoti meilėje pakylėtosios vištos, kad galėtų ją kaip nors nuskriausti ir įgelti jai iš pavydo. Vargšė meilės višta, kad nebūtų pastebėta, irgi turėjo apsimesti pasipiktinusia ir garsiai kudakuoti, ji prisiderino prie vištų minios ir šitaip išsisuko. Minėtoji gaidžio pamylėta višta taip niekados ir nebuvo surasta.

Sunkus pirmadienio rytas

Patiriate sunkų pirmadienio rytą? Aukštyn ūpą, kelkite, mielas Lietuvos Respublikos pilieti ir statistinis vienete, savo ūpą! Gal kavos puodelis, gal arbatos, ar tiesiog vieversėlio čiulbėjimas pakiliai prasklaidys kiekvieną liūdinčią širdį ir įneš į ją įdomumą. Neliūdėk, nepergyvenk, viskas bus gerai!

Čiulba ulba paukštutėliai

Čiulba ulba. Šimtas pavasario balsų. Praverk langą savo namų – išgirsi – gal čiulba? Paukšteliai mums dovanoja džiaugsmą ir grožį. Atverk jiems savo širdį ir nebus baisus joks pirmadienio rytas, jokia kasdienė egzistencija. Padaryk tai!

Apie nedorą katiną, kuris sudraskė batą

Gyveno kartą nedoras katinas. Na ir iš teksto pavadinimo galite suprasti, kad kartą jis padarė ne ką kitą, kaip tik sudraskė batą. Blogas katinas! Kitas batas liko nesudraskytas, bet šeimininkas negalėjo vaikščioti su vienu batu, todėl vis vien teko pirkti naują porą batų. O katinas tuo metu buvo nerūpestingai patenkintas savo nedoru žaidimu.